Cafe´ & Restaurant Compass

Välj språk:

Kontakta oss

Instruktioner: klicka på pilarna för att navigera bland kartan. Zooma in med + tecken och zooma ut med - tecken.
Välj knappen Satellite för att visa satellitbild, knappen Map visar karta och Hybrid visar satellitbild med ortsnamn.
På denna bild är Café Compass visat med ett kryss.